1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
jesca zwart wil cv foto
CV | Jesca de Graaf CV | Marijn Neuman    
           
Opleiding Opleiding
2007 - 2008 Geschiedenis en Theorie van Kunsten 2012 - Heden BUOG Buitendijks - Community art te
Media - RuG te Groningen Breezand                                  
2005 - 2008 Docent Theater - NHL te Leeuwarden 2012 - Heden Regieopleiding - FRATS Keunstwurk te
1999 - 2003 Creatieve Therapie Drama - CHN te Leeuwarden
Leeuwarden 2010 - 2011 Docent Choreografie - Fontys Dansacademie
te Tilburg
2001 - 2004 Artiest dans - Friesland College te Heerenveen
           
           
Werk Werk
2012 - Heden VOF Danstheater VAYU - Dansmaker 2012 - Heden VOF Danstheater VAYU - Dansmaker en
en Docent Docent
2010 - Heden OSG Piter Jelles Dalton Dokkum/ De Dyk 2011 - Heden Myra-Marijn - Freelance Dansmaker en
De Foorakker - Docent Drama en CKV Docent: Jeugddansopleiding, Meeuw | Jeugd
2007 - Heden My Healthclub Leeuwarden - Theater School, Centra voor de Kunsten
Groepsfitnessinstructeur; Yoga, Pilates, 2005 - 2010 Friesland College Artiest Dans - Dansdocent
Zumba, Streetdance en Coach
2004 - 2009 Freelance Dans- en Theaterdocent: 
     
Centra voor de Kunsten, diverse 
middelbare scholen in het Noorden
Projecten Projecten
2012/2013 Cultuurdrager OSG Piter Jelles - Juli 2012 Avondvullende dansvoorstelling 'Get Together'
Dalton Dokkum i.s.m. Lizette Hof
Juli 2012 Gastchoreograaf bij dansvoorstelling Mei 2012 Avondvullende dansvoorstelling 'Little Wonders'
'Get Together' Jan 2012 Opening Indoor Soccer Tournament Achmea
Dec 2011 Theatervoorstelling 'Kerstverhaal anno  Nov 2011 Film(re)tour - Mini Dansfilm voor Noordelijk 
2011' Filmfestival
Sept 2011 Opening kunstmanifestatie 'Nieuwe Wegen' i.s.m.  
Anton Versteegde 
1996 - 2008 Danseres bij 'Grietine Duns & Theater'  2003 - 2010 Danseres bij 'Grietine Duns & Theater'
en 'Dansgroep Duende' en 'Dansgroep Duende'